Forretningsbetingelser

 

Gældende forretningsbetingelser vedr. Musskema.dk

Følgende gælder for brug af MUSskema.dk:
Adgang til Musskema i webbaseret form koster: 2.699 kr. i oprettelse og første års licens, mens efterfølgende års licens koster 2.199 kr.

En licens dækker 1 leder/afdeling med op til 30 medarbejdere. Ved flere end 30 medarbejdere i én afdeling betales for endnu en licens á 2.699 kr. første år og derefter 2.199 kr.
Den enkelte kunde kan selv redigere i alle spørgerammerne - eller man kan købe Support til at gøre det efter nedenstående prisliste. 

Alm. support er gratis. Større opgaver som omlægning ved større organisationsændringer o.l. koster en smule.

Alle priser er ekskl. moms.

Vi gør opmærksom på, at det er kunden som dataansvarlig, der har ansvar for de data, som lægges ind i MUS-systemet og dermed også ansvar for, at man overholder persondataloven.

Musskema.dk stiller en række professionelle redskaber til rådighed for de forskellige målinger, som er indeholdt i vores koncepter.

Hvordan de enkelte kunder anvender disse skalaer, målinger og grafer og tolker dem, kan Musskema.dk naturligt nok ikke holdes ansvarlig for. Dette er alene kundens ansvar.

Statistiske data - anonymiseret til forskningsformål

Musskema.dk forbeholder sig retten til i samspil med universiteternes forskere at anvende statistiske data i 100% anonymiseret form i videnskabeligt øjemed.

Ophør

Kunden accepterer ved oprettelsen, at vi fremsender en faktura på kommende års licens i den måned, hvor man blev oprettet. Hvis kunden så af en eller anden årsag ønsker at stoppe, kan man meddele det til Musskema.dk inden der er gået 14 dage efter modtagelsen af årsfakturaen, og man vil så modtage en kreditnota og får 2 uger til at trække relevante data ud af systemet, inden man bliver slettet i musskema.dk. Ved ophør måneder før tiden for fornyelse af licenserne, refunderes ikke de ikke-anvendte måneder.

Prisliste, gældende fra 1. januar 2018

Har I særlige ønsker - så bed om en pris. Skriv til: info@Musskema.dk

 

 

 

 

Alle spørgerammer kan man selv redigere. Ønsker kunden, at vi redigerer spørgerammen efter skriftligt oplæg fra kunden koster det pr. spørgeramme

 

 kr.

 

500

Hvis kunden ønsker at gennemføre en anonym trivselsmåling, kan vi tilbyde at stå for denne. Kunden må afgøre sig for, hvor mange "afdelinger"/teams man ønsker at opdele undersøgelsen i. Vi tilbyder så at udsende, rykke en gang ved deadline, udarbejde kortfattet rapport pr. afdeling/team med grafer for afdelingen/teamet og sammenlignet med helheden + opsamle evt. kommentarer i anonymiseret form pr. afdeling/team. Prisen er pr. team:

 

kr.

 

2.500

Særlig rådgivning, specialopgaver og konsulentbistand, pr. time. Tager udgangspunkt i, at det sker fra vores kontor. Skal vi være på jeres lokation kommer også timer til transporttid o.l. til.

 

 kr.

 

1.595

Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning