Medarbejderudviklingssamtale (MUS)

Forøg dit udbytte af MUS markant gennem en systematisk og strategisk forankret indsats.
 

Hjælp til at styre hele MUS-processen: Redigering af spørgeramme > Udsendelse af MUS-skemaer > Forberedelse > Referat > Handlingsplan > Remindere pr. e-mail ved deadlines > Opfølgningssamtaler > Grafer og oversigter til ledelsen!

Spørgerammen er gennemtænkt af HR-folk og anvendt i 10.000-vis af samtaler, men kan tilpasses 100% til jeres organisations ønsker. I kan også køre med flere forskellige spørgerammer fra afdeling til afdeling. Også en særlig LUS-spørgeramme til lederne!

 • Spørgerammen oprettes med alle sprog, som I gerne vil køre med. Blandt disse sprog vælger den enkelte medarbejder selv sit præferencesprog.
 • Lederen sender med et enkelt klik i systemet MUS-skema ud elektronisk til alle medarbejdere, der modtager en e-mail med et link og en invitation til at gå ind i systemet og udfylde skemaet som forberedelse.
 • Alle medarbejdere skal forud for samtalen forholde sig til dagsorden og score en række spørgsmål fra 1 til 6 og evt. indskrive sine kommentarer til de enkelte spørgsmål. Medarbejderen deler med et klik sine besvarelser med lederen 3 dage før samtalen, så lederen kan forberede sig.
 • Alle er forberedt, når man møder op til MUS. Det giver en langt mere målrettet samtale.
 • Samtalen foregår naturligvis face-to-face – og konklusioner og aftaler skrives ind på din PC eller iPad, inden I går fra hinanden. På den måde undgår man at referatet kommer til at ligge – eller slet ikke bliver skrevet.
 • Aftaler forsynes med deadlines og prioritering – og på datoen for deadline påmindes leder og medarbejder automatisk i deres mail. Det sikrer at aftaler bliver husket og fremdriften sikres.
 • Referatet arkiveres automatisk i systemet hos både leder og medarbejder, når du klikker på Afslut-knappen. Derfor er ingen i tvivl om, hvor skemaet fra sidste år er.
 • Som leder samles alle aftaler automatisk i én oversigt for alle dine medarbejdere 5 år tilbage. Her kan du sortere, filtrere og fritekstsøge efter aftaler. Farvekoder viser dig helt enkelt, hvilke aftaler der ligger ude i fremtiden, er påbegyndt (gul), afsluttet (grøn) eller overskredet (rød).
 • Det er muligt at gennemføre opfølgningssamtaler på MUS så mange gange, du måtte ønske – og hver gang kan du sætte nye mål, aftaler og deadlines, som akkumuleres i aftale-oversigten med dato for indgåelse.
 • Alle ledere kan med et klik trække en grafisk oversigt over, hvordan besvarelserne i egen afdeling ligger på de enkelte spørgsmål sammenlignet med helheden. De akkumuleres opad til chefniveau som anonyme grafer, der kan sammenligne flere teams: 
 • HR eller øverste chefniveau kan trække grafer på udvalgte spørgsmål på kryds og tværs af alle afdelinger – så du fx her ganske gratis kan lave din årlige trivselsundersøgelse…
 • HR eller øverste chef kan også se alle aftaler ned igennem hele organisationen – uden at fortroligheden om samtalen i øvrigt brydes.
Lad os tage en snak om mulighederne Lad os ringe dig op, så vi sammen kan finde en løsning